O Zakładzie

Zakład Badań Historii Krajobrazu działa przy Instytucie Geografii. W Zakładzie Badań Czwartorzędu prowadzone są badania w zakresie rekonstrukcji mechanizmów depozycji osadów Niżu Polskiego w plejstocenie i holocenie. Prace te dotyczą osadów glacjalnych, fluwio- i limnoglacjalnych, rzecznych, eolicznych, a także osadów akumulowanych w stawach bobrowych. Prowadzone są badania nad morfogenezą rynien subglacjalnych na obszarze pojeziernym Polski Północnej.

.

Kontakt

Kierownik Zakładu
dr hab. Zbigniew Śnieszko, prof. nadzw.
e-mail: snieszko@ukw.edu.pl
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. (52) 348-78-21

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Badań Historii Krajobrazu

ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. (052) 349 62 50